https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Welkom!
Vrije Basisschool De Regenboog

Wat is vrije school onderwijs?
Rudolf Steiner (1861-1925) beschreef een levensbeschouwelijke visie, de antroposofie, waar de Vrije Scholen en Vrije Kinderopvang in Nederland op gestoeld zijn. Het predicaat ‘vrij’ staat voor ´vrij van staatsbemoeienis´. We vinden namelijk als vrije school dat de groepsleerkracht en de school verantwoordelijk (moeten) zijn voor de inhoudelijke vormgeving en praktische inrichting van het onderwijs.

Kind mogen zijn.....om groot te kunnen worden. Kinderen hebben het altijd over ‘groot zijn’ als ze ‘later’ bedoelen. Wij sluiten ons daarbij aan. ‘Groot’ ben je als je uitgegroeid bent tot een zelfstandig, evenwichtig mens. Je bent je dan bewust van je eigen vermogens en eigen wil en ervaart verbondenheid met je medemens en de wereld om je heen. Daardoor kun je, met respect voor je omgeving, in vrijheid keuzes maken.

De kindfase is heel belangrijk als basis voor de volwassene die we worden. Daarom geven we kinderen alle ruimte en de tijd deze fase te doorleven. We willen het kind niet forceren door van tevoren een doel te stellen m.b.t. wat hij/zij later moet zijn en of worden. Elk kind gaat juist vanuit zijn eigen wereld op weg. We geven wat zichtbaar is in het leven van kinderen alle ruimte; beweging, creativiteit, spel, beeldend vermogen, verwondering, bewondering, nieuwsgierigheid, het willen leren en fantasie.

We streven in de opvoeding naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van menselijke vermogens. Dan gaat het zeker niet alleen om het verwerven van kennis, maar vooral ook om ontwikkeling van gevoel voor het sociale en het kunstzinnige en om het verkrijgen van ambachtelijke en technische vaardigheden. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor het latere leven en voor het functioneren in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ieder met het leven een eigen bedoeling heeft en er innerlijk vrij naar wil streven om die waar te maken. Opvoeding moet daarbij ondersteunen. Dat vereist vakkennis natuurlijk, maar vooral ook inzicht in de verschillende levensfasen van de jonge mens en het vermogen om waar te nemen wat elk kind aan mogelijkheden in zich draagt. Vrijeschoolouders hoor je dan ook vaak zeggen: "Mijn kind wordt gezien". [1]

Wij stimuleren kinderen op het moment dat zij daar gevoelig en ontvankelijk voor zijn. We spreken kinderen aan als denkende, voelende en willende wezens. We ervaren steeds weer dat denken, voelen en willen zich steeds in samenhang met elkaar door ontwikkelen, maar zien nadrukkelijk de verschillende accenten in de verschillende leeftijdsfases. De kracht van het leerplan van De Regenboog is dat het afgestemd is op deze ontwikkelingsfases. Het ondersteunt en stimuleert daarmee de totale ontwikkeling van elk kind en richt zich niet op een aspect.

Kortom; het predicaat ‘vrij’ betekent niet dat het kind alles mag en niets moet. Het staat wel borg voor het feit dat we het kind centraal stellen, goed kijken naar wat ze in hun ontwikkeling nodig hebben zodat ze een gezond groot mens wordt om vervolgens een werkelijke bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van onze maatschappij.

[1]  www.antroposofiekind.nl

Wegwijzer voor agenda mbt activiteiten/informatie in de verschillende antroposofische werkvelden in Eindhoven en regio.

Informatie over Antroposofie in EindhovenActuele zaken

copyright - privacy verklaring