https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Communicatie
Communicatie

Een goede communicatie is noodzakelijk!
Communicatie tussen ouders en school is succesvol als beiden zich bewust zijn van de eigen rol en verantwoordelijkheid in deze. Ondersteunend is dat er goede afspraken zijn.
Voorop staat dat er er eenduidigheid is over wie je bij vragen als ouder binnen de school, of als school naar de ouder van een leerling toe moet benaderen. Van belang is ook te weten 'wanneer wie waar bereikbaar is'. Daarbij dat ook duidelijk is op welke wijze de informatie wordt overgedragen en wie daar een taak in heeft.

Binnen een school is een goede eenduidige communicatie tussen alle geledingen van groot belang. Dit belang heeft ertoe geleid dat we aan 'communicatie' binnen de site van de school een eigen 'knop' hebben gekoppeld. De komende weken zullen we de informatie mbt communicatie verder doorlichten, eenduidiger maken, maar vooral zodanig aanpassen dat we kunnen spreken van 'optimale communicatie' binnen de school.

copyright - privacy verklaring