https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Communicatie | Vacature
Vacature: Vervangers

Vrije School de Regenboog te Eindhoven zoekt per direct vervangers die in alle groepen ingezet kunnen worden.

Startend vanuit een aanstelling als vervanger is doorgroei naar een tijdelijke aanstelling per 1 augustus 2017 mogelijk. Doordat de school sterk groeit heeft zij behoefte aan nieuwe leerkrachten.

Wie zoeken we?
- We zoeken mensen die het werken met kinderen als een geschenk beschouwen, dus zeer betrokken zijn op kinderen.
- We zoeken mensen die binnen een team kunnen werken en professioneel in de eigen functie en taken staan.
- Wij zoeken mensen (liefst) met vrijeschoolervaring. Mocht men geen vrijeschoolervaring hebben, dan verwachten we extra bereidheid en inzet om zich versneld in het vrije schoolonderwijs te ontwikkelen. Scholingsmogelijkheden en begeleiding zijn binnen de school aanwezig en goed verzorgd !
- We zoeken mensen die de bereidheid hebben om zich ook voortdurend binnen teamverband te scholen en te ontwikkelen. De school heeft daartoe een eigen, door de overheid gecertificeerde cursus ontwikkeld.

We hebben een voorkeur voor stevige persoonlijkheden met een zekere kennis van en ervaring met ontwikkelings- en leerproblematieken bij kinderen.

Bij interesse in deze vacature verzoeken wij ons dit via het mailadres directie@vbs-deregenboog.nl kenbaar te maken. Wij verwachten dat u ons een brief met uw motivatie en cv toestuurt. We vragen tevens dat u kenbaar maakt naar welke leeftijdsgroepen binnen de school uw voorkeur uitgaat.

Aan het insturen van sollicitatiebrieven wordt geen termijn gesteld. Elke brief wordt op zich beoordeeld en al dan niet zal direct contact met de sollicitant gelegd worden om tot gesprek te komen. Indien u deze oproep later onder ogen krijgt kunt u altijd navragen of er nog ruimte open is voor de functie van vervanger.

Zodra uw sollicitatiebrief en cv zijn ontvangen, krijgt u informatie over de sollicitatieprocedure. Bij vragen kunt u zich richten tot
Paul van Meurs p.van.meurs@vbs-deregenboog.nl

Emiel Link
directie Vrije Basisschool de Regenboog, Eindhoven
copyright - privacy verklaring