https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Organisatie | Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage

Algemeen
SPILcentrum Mimosaplein heeft een heel eigen visie op de ontwikkeling van jonge kinderen en wat Vrije School de Regenboog daaraan kan bijdragen. De vertaling van deze visie vindt u o.a. terug in het onderwijsaanbod, in de wijze waarop de medewerkers met de kinderen omgaan en op basis waarvan het onderwijzend personeel jaarlijks wordt (bij)geschoold. U vindt deze visie vooral ook terug in het geven van specifieke vak lessen, de gebruikte materialen, het schoolmeubilair, de aankleding van de school/klassen en natuurlijk de jaarfeesten.

We ontvangen subsidie van de overheid omdat we een erkende basisschool zijn. Deze subsidie is echter niet toereikend om alles te kunnen doen waar we als vrije school voor staan. Wij zijn, net als alle andere vrije scholen, aangewezen op een vrijwillige ouderbijdrage. Een bijdrage die zoals u misschien wel weet substantieel hoger is dan binnen het reguliere onderwijs, maar die wel een van de hoekstenen is waar onze vrije school haar kwaliteit en continuïteit aan dankt.

Voor de organisatie en communicatie rondom de vrijwillige ouderbijdrage is de Stichting tot Steun aan de Vrije School Eindhoven-Zuid in het leven geroepen. Deze stichting int, beheert en kent de vrijwillige ouderbijdrage toe aan de school. Over de besteding van de ouderbijdrage legt het bestuur van de school jaarlijks verantwoording af. De Stichting tot Steun informeert daarna de ouders/verzorgers daarover.

Werkwijze
Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers van de Stichting tot Steun een informatiepakket. Dit pakket bevat:
• de ‘Richtlijn Ouderbijdrage’, een richtlijn die het voor iedereen mogelijk maakt om op vrijwillige basis onze school naar eigen inzicht en draagkracht te steunen richtlijn ouderbijdrage
• Toezeggingsformulier Ouderbijdrage met antwoordenvelop toezeggingsformulier ouderbijdrage
• een begeleidend schrijven begeleidend schrijven

Ouders/verzorgers geven op het ‘Toezeggingsformulier ouderbijdrage’ aan op welk bedrag onze school dat jaar namens hen kan rekenen. Van alle ouders wordt verwacht dat zij dit formulier ingevuld retour sturen. Alleen dan kan de Stichting tot Steun de school laten weten op welk totaal bedrag de school mag rekenen.
Voor ouders die tussentijds hun kind inschrijven op onze school geldt dat ze binnen enkele weken na de 1e schooldag  deze informatie-set krijgen toegezonden.

Waaraan besteed
De Stichting tot Steun heeft aangegeven dat zij de financiële steun aan school graag besteed ziet aan uitgaven die het vrijeschool onderwijs in stand houden en mogelijk bevorderen. Omdat er niet direct een heldere scheiding is aan te brengen tussen waar het vrijeschool onderwijs ophoudt en het reguliere onderwijs begint is er voor gekozen dat het bestuur van school achteraf (aan het einde van een kalenderjaar) aangeeft waaraan school de subsidiegelden heeft uitgegeven. Zie verder onderstaande links.
besteding subsidie uit ouderbijdrage 2012
besteding subsidie uit ouderbijdrage 2013
besteding subsidie uit ouderbijdrage 2014
besteding subsidie uit ouderbijdrage 2015
besteding subsidie uit ouderbijdrage 2016

Contact
Met vragen en opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u zich wenden tot de administratie van de Stichting tot Steun. Contactpersoon is de heer Zuijlen (e-mail: stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl).
copyright- privacy verklaring