https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Spilcentrum
SPilcentrum Mimosaplein

Waar staat SPILcentrum Mimosaplein voor?
Vrije School de Regenboog begon in 1980 vanuit het initiatief van een groep ouders en groepsleerkrachten die een school wilden oprichten in Eindhoven Zuid. De Regenboog is organisch gegroeid vanuit een peuterklas tot wat ze is vandaag: een SPIL centrum met meer dan 500 kinderen.

SPIL is een samenwerkingsvorm waarbinnen kinderopvang, basisonderwijs en jeugdgezondheidszorg samenwerken. SPIL stelt kinderen in staat zich veilig en goed te ontwikkelen De afkorting SPIL staat voor SPelen, Integreren, Leren. Maar SPIL staat ook voor:
- Een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 binnen één
samenwerkingsverband.
- Een gezamenlijke zorgstructuur voor kinderen.
- Opvoedingsondersteuning op maat voor ouders/verzorgers.
- Een buurtfunctie.

Onze school vormt samen met Vrije Kinderopvang Wonderboom een SPILcentrum. Daarmee zitten dagopvang, peuterklassen, basisschool en buitenschoolse opvang onder een dak en hebben zij eenzelfde visie op de ontwikkeling van het kind en de opvoeding en sluiten de organisaties nauw op elkaar aan.

Samen werken we vanuit het antroposofisch mensbeeld en bewaren we de eigenheid van de vrije schoolpedagogiek. Vanuit een kritische houding ontwikkelen we die door met hedendaagse inzichten over de ontwikkeling van de mens, het onderwijs en de opvoeding. Continu zijn we ons bewust van ‘waarom wij binnen ons SPILcentrum de dingen doen zoals we ze doen’. Hoe we vorm geven aan de verschillende functies van het SPILcentrum staat beschreven in het pedagogische raamplan. Dit document wordt op dit moment herzien en zal eind oktober 2016 op de website van de school en de kinderopvang te downloaden zijn.

Naast de locatie op het Mimosaplein heeft het SPILcentrum sinds 2016 op steenworp afstand ook een locatie op de Begoniastraat.

Een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 – 12
Als SPilcentrum maken we er ons hard voor om de kinderen vanaf de kinderdagopvang tot groep 8 te volgen en om iedere keer dat ze naar een andere fase overgaan zorgvuldig de gegevens over te dragen. Er is dan een zorgoverleg, wat er aan bijdraagt dat de overdracht harmonieus verloopt.

Wanneer gegevens uitgewisseld worden, wordt dit met de betreffende ouders besproken en wordt de informatie schriftelijk overgedragen. In het geval van een bijzondere zorgvraag vindt er ook mondelinge overdracht van informatie tussen de betreffende beroepskrachten plaats.

Alle overdrachtsmomenten staan beschreven onder het kopje ‘interne uitwisseling door partners van het SPILcentrum’.

Autonomie van de groepsleerkracht
Een belangrijke voorwaarde voor autonomie is dat de groepsleerkracht of ondersteuner in denken en doen transparant is naar de school en hij zich in zijn werk afstemt op de visie en het beleid van de school.

In ons schoolplan [2] staan leer- en ontwikkelingsdoelen voor ieder leerjaar en ieder vakgebied nauwgezet  beschreven. Binnen die kaders heeft de groepsleerkracht een hoge mate van vrijheid hoe binnen de groep deze doelen te realiseren. De groepsleerkracht kiest de leerstof en verhalen die het beste passen bij de groep en de individuele kinderen en die hen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Hij/zij kiest de werkvormen die in de kinderen steeds weer een beroep doen op de in hen aanwezige scheppende krachten.  Dat zorgt voor levendige en vaak kunstzinnige en ritmische lessen.

Voor de geschiedenisperiode in groep 7 geeft het schoolplan bijvoorbeeld de cultuur van de Grieken aan als onderwerp. De groepsleerkracht is bekend met de ontwikkelingsfase van de groep en heeft inzicht in waar elk kind binnen de groep staat en wat hen verder positief stimuleert in hun ontwikkeling. De groepsleerkracht kiest vervolgens leerstof en leeractiviteiten die passen bij zijn groep. Waar de één Socrates kiest als onderwerp, geeft de ander aandacht aan de slag om Troje. Die keuze bepaalt welke kennis aangeboden wordt, welke ritmes geoefend worden, welke teksten gelezen, wat geschilderd en getekend wordt en welk toneelstuk groep 7 voordraagt aan de andere groepen.

Vrije Kinderopvang de Wonderboom
Vrije Kinderopvang Wonderboom biedt binnen het SPILcentrum opvang aan. Het accent ligt op ontwikkelen en leren door ervaren, beleven en doen. Wij bieden kinderen de ruimte om hun ontwikkelingsweg in gang te zetten. Opvang is mogelijk in de vorm van een peuterklas, een baby- en dreumesgroep, een peuterdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO). In het samenzijn met andere kinderen leert een kind zich sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd.

[2]  downloads

copyright - privacy verklaring