https://www.hillsfarmacy.com/ http://www.exlpharmacy.com/ http://generics365.com/ http://www.healthprose.org/ Vrije Basisschool de Regenboog | Veilige school
Een veilige school

Veiligheid
We willen een veilige omgeving zijn voor leerlingen, werknemers en ouders/verzorgers. Het heeft daarom een veiligheidsplan en verschillende protocollen opgesteld. Deze zijn via de website van onze school in te zien en te downloaden.

Binnen onze school is Gabbie Vloet als preventiemedewerker aangesteld.
Ze is te bereiken onder g.vloet@vbs-deregenboog  wanneer u zaken vaststelt die de veiligheid binnen het gebouw ter discussie stellen. Ze werkt nauw samen met Esther van der Meijden, preventiemedewerker van  Vrije Kindervang Wonderboom.

Zij ziet toe op de werkomstandigheden en veiligheid binnen het gebouw.
Daarbij heeft ze een coördinerende en uitvoerende rol in zaken als:
- het opstellen vierjaarlijkse risico-inventarisatie aan de hand van onderzoeksprocedure zoals die door de Arbo Unie is opgesteld.
- het opstellen vierjaren Arbobeleidsplan aan de hand van de resultaten risico-inventarisatie.
- halfjaarlijkse brandveiligheidsoefeningen,  het opstellen van evaluaties en adviezen aan de directie inzake verbeterpunten.
- het adviseren directie in dagelijkse situaties die op gespannen voet staan met de uitgangspunten m.b.t. het hebben van een veilige omgeving voor leerlingen, werknemers en ouders/verzorgers.

Samen sterk staan voor een veilige omgeving heeft nodig dat we samen dat willen realiseren. Dit onder andere door gehoor te geven aan afspraken en regels.

copyright- privacy verklaring