ALLES OVER AANMELDEN

VBS De Regenboog

Mimosaplein

Groep 1

Groep 2

Groep 3 t/m 5

Groep  8

 

Begoniastraat

Groep 6

Groep 7

 

Maandag

8:40-14:30

8:40-14:30

8:30-14:35

8:30-14:40

 

Maandag

8:25-14:35

8:25-14:35

 

 Dinsdag

8:40-14:30

8:40-14:30

8:30-14:35

8:30-14:40

 

Dinsdag

8:25-14:35

8:25-14:35

 

Woensdag

Geen les

8:40-12:05

8:30-12:10

8:30-12:15

 

Woensdag

8:25-12:10

8:25-12:05

 

Donderdag

8:40-14:30

8:40-14:30

8:30-14:35

8:30-14:40

 

Donderdag

8:25-14:35

8:25-14:35

 

Vrijdag

8:40-14:30

8:40-14:30

8:30-14:35

8:30-14:40

 

Vrijdag

8:25-14:35

8:25-14:35

 

Lestijden

 

 

Ziekmelden

Ziekmelden van uw leerling gelieve via dit formulier door te geven aan de school:

 

 

 

 

Bericht wordt verzonden...

Er is een fout opgetreden

bericht ontvangen, beterschap

Parro

Parro is een platform dat op school- en groepsniveau wordt gebruikt om vanuit de school, leerkracht en/of ouders/verzorgers, informatie betreffende de school of de eigen groep uit te wisselen.

Klik HIER om naar Parro te gaan.

 

Inloopdagen voor nieuwe ouders en leerlingen

 

In verband met de huidige situatie zijn alle inloopdagen voor dit jaar afgelast. Wanneer u informatie wenst over school kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie via las@vbs-deregenboog.nl

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Wanneer u interesse heeft voor Vrije Basisschool De Regenboog, dan bent u van harte uitgenodigd om op een van onze inloopdagen. Op deze ochtenden kunt u de school in bedrijf zien en is er uitgebreid ruimte om uw vragen te stellen.

Mocht u voorafgaand aan deze informatiemomenten al vragen hebben, kunt u hieronder het contactformulier invullen. Het formulier komt dan bij de juiste persoon terecht die uw vraag zal beantwoorden. U ontvangt een bevestiging van uw verzonden formulier op uw e-mailadres.

Wanneer u uw kind(-eren) tot de leeftijd van 4 jaar wilt aanmelden voor Vrije Basisschool De Regenboog, dan kunt u HIER het aanmeldformulier vinden.  Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur het ondertekend terug naar onze administratie.

 

Is uw kind al 4 jaar of ouder en zit het al op een school? Dan kunt u geen gebruik maken van het aanmeldformulier en dient u een afspraak te maken met de Intern Begeleider via m.schouten@vbs-deregenboog.nl 

 

Per post:

SPILcentrum Mimosaplein

t.a.v. Leerlingenadministratie

Mimosaplein 1

5643 CJ Eindhoven

 

Of per e-mail naar las@vbs-deregenboog.nl

 

 

Contact formulier

Heeft u vragen over het aanmelden van uw kind, informatie momenten , instromen vanuit een andere school of het maken van een kennismakingsgesprek vul dan het formulier in en wij nemen contact met u op.

Bericht wordt verzonden...

Er is een fout opgetreden

Bericht verzonden

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Algemeen

SPILcentrum Mimosaplein heeft een heel eigen visie op de ontwikkeling van jonge kinderen en wat Vrije Basisschool De Regenboog daaraan kan bijdragen. De vertaling van deze visie vindt u o.a. terug in het onderwijsaanbod, in de wijze waarop de medewerkers met de kinderen omgaan en op basis waarvan het onderwijzend personeel jaarlijks wordt (bij)geschoold. U vindt deze visie vooral ook terug in het geven van specifieke vak lessen, de gebruikte materialen, het schoolmeubilair, de aankleding van de school/klassen en natuurlijk de jaarfeesten.

 

We ontvangen subsidie van de overheid omdat we een erkende basisschool zijn. Deze subsidie is echter niet toereikend om alles te kunnen doen waar we als vrije school voor staan. Wij zijn, net als alle andere vrije scholen, aangewezen op een vrijwillige ouderbijdrage. Een bijdrage die zoals u misschien wel weet substantieel hoger is dan binnen het reguliere onderwijs, maar die wel een van de hoekstenen is waar onze vrije school haar kwaliteit en continuïteit aan dankt.

 

Voor de organisatie en communicatie rondom de vrijwillige ouderbijdrage is de Stichting tot Steun aan de Vrijeschool Eindhoven-Zuid in het leven geroepen. Deze stichting int, beheert en kent de vrijwillige ouderbijdrage toe aan de school. Over de besteding van de ouderbijdrage legt het bestuur van de school jaarlijks verantwoording af. De Stichting tot Steun informeert daarna de ouders/verzorgers daarover. [Stichting tot Steun]

 

Werkwijze

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers van de Stichting tot Steun een informatiepakket. Dit pakket bevat:

• Toezeggingsformulier Ouderbijdrage [toezeggingsformulier ouderbijdrage PDFF]

• een begeleidend schrijven [begeleidend schrijven PDF]]

• een antwoordenvelop

 

Ouders/verzorgers geven op het ‘Toezeggingsformulier ouderbijdrage’ aan op welk bedrag onze school dat jaar namens hen kan rekenen. Van alle ouders wordt verwacht dat zij dit formulier ingevuld retour sturen. Alleen dan kan de Stichting tot Steun de school laten weten op welk totaal bedrag de school mag rekenen.

Voor ouders die tussentijds hun kind inschrijven op onze school geldt dat ze binnen enkele weken na de 1e schooldag  deze informatie-set krijgen toegezonden.

 

Waaraan besteed

De Stichting tot Steun heeft aangegeven dat zij de financiële steun aan school graag besteed ziet aan uitgaven die het vrijeschool onderwijs in stand houden en mogelijk bevorderen. Omdat er niet direct een heldere scheiding is aan te brengen tussen waar het vrijeschool onderwijs ophoudt en het reguliere onderwijs begint is er voor gekozen dat het bestuur van school achteraf (aan het einde van een kalenderjaar) aangeeft waaraan school de subsidiegelden heeft uitgegeven. Zie verder onderstaande links

 

 

[besteding subsidie uit ouderbijdrage 2014 PDF]

[besteding subsidie uit ouderbijdrage 2015 PDF]

[besteding subsidie uit ouderbijdrage 2016 PDF]

[besteding subsidie uit ouderbijdrage 2017 PDF]

[besteding subsidie uit ouderbijdrage 2018 PDF]

 

Contact

Met vragen en opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u zich wenden tot de administratie van de Stichting tot Steun. Contactpersoon is de heer Zuijlen [e-mail: stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl].

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie en vrije dagen

3 oktober 2019
4 oktober 2019
7 oktober t/m 11 oktober 2019           
12 oktober t/m 20 oktober 2019

21 december t/m 5 januari 2020

 

22 februari t/m 1 maart 2020

13 april 2020                                                
25 april t/m 10 mei 2020                         
21 mei 2020                                                  
22 mei 2020                                                  
                        
1 juni 2020                                                  
11 juli t/m 23 augustus 2020

BHV dagen, alle kinderen vrij

BHV dagen, alle kinderen vrij
Studieweek, alle kinderen vrij
Herfstvakantie

Kerstvakantie

 

Carnavalsvakantie

Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
Meivakantie
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij

Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

VBS De Regenboog

Locatie Begoniastraat 15

Locatie Mimosaplein 1

5643 CJ  Eindhoven